Fasering anno 2021, hoe zat het ook al weer?

De fasering van wapens voor nieuwe leden is alweer een paar jaar een feit. Iets waar je als sportschutter met al meer dan 3 jaar een verlof tot voorhanden hebben in het bezit nog maar weinig last van hebt. Toch is de fasering voor sommigen nog niet compleet duidelijk en ook ik twijfel nog wel eens hoe het nou precies zit. Wil je weten hoe het zit, dan ben je met dit artikel helemaal up to date.

LET OP! Dit artikel is recent aangevuld. Onderstaande informatie is nog steeds geldig maar beter is om onderstaand artikel te raadplegen: https://www.sport-schutter.nl/2024/02/09/fasering-anno-2024-hoe-zat-het-ook-al-weer/

Recent kreeg ik een paar vragen van twee nieuwe leden bij mij op de schietvereniging. Één van die leden is een herintreder en de ander een nieuw lid. Beide wilde weten hoe het nu eigenlijk zat met het schieten met de wapens op de vereniging en hoe het zit als zij straks zo ver zijn dat ze een verlof aan mogen vragen. De meeste vragen kon ik beantwoorden maar er waren ook een paar waarbij ik even twijfelde. Ook als comment op een artikel op deze site en op vuurwapens.net las ik recent een vraag waarin een forumlid vragen stelt over de fasering bij herintreders. Deze vraag ging over het verlof aanvragen en was vrij duidelijk maar als je het dan hebt over schieten met verenigingswapens dan zijn er toch nog wat onduidelijkheden. Vraag eens rond zou ik zeggen en de één zegt dit en de ander zegt dat. Naar aanleiding van en samen met de twee leden van mijn schietvereniging heb ik toen het een en ander uitgezocht hoe het staat in de CWM (Circulaire wapens en munitie). LET OP! Het kan dus wel zijn dat de vereniging waarvan je lid bent zelf strengere regels maakt!

In de kopjes over de fasering zal ik eerst een stukje wettekst plaatsen en vervolgens het een en ander verduidelijken waar dit nodig is.

Wat valt er in welke fase?

Laten we eerst duidelijk maken wat er in welke fase valt.

Fase 1: Klein kaliber pistool, klein kaliber revolver, klein kaliber geweer (niet semi-automatisch) of klein kaliber karabijn (niet semi-automatisch)
Fase 2: Groot kaliber pistool of revolver t/m 9mm, groot kaliber grendel geweer (niet semi-automatisch).
Fase 3: Groot kaliber pistool of revolver > 9mm, groot kaliber geweer semi-automatisch.

Schieten met verenigingswapens

Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.2_Circulaire.divisie2.2.2 punt f.

Aan leden die korter dan één jaar volwaardig lid zijn van een schietvereniging, mogen alleen de op het verenigingsverlof vermelde verenigingsvuurwapens18 worden uitgeleend die geschikt zijn voor de Olympische disciplines, de disciplines van de International Sport Shooting Federation en de disciplines van de Muzzle Loaders Association International Committee, zoals aangewezenin bijlage C8. Aan leden van de bij de KNTS aangesloten vereniging die korter dan één jaar volwaardig lid zijn mogen de bij die vereniging voor het traditioneel schieten in gebruik zijnde verenigingswapens of bij die vereniging in gebruik zijnde privé vuurwapens worden uitgeleend.

De CWM maakt in deze geen onderscheid tussen herintreders of leden die voor het eerst lid zijn van een schietvereniging.
Wel valt op dat er gesproken wordt over volwaardig lidmaatschap. Navraag bij de KNSA geeft aan dat onder deze zinsnede dus ook het aspirant lidmaatschap valt. Ben je korter dan 1 jaar volwaardig lid of aspirant lid dan mag je dus met alle Fase 1 en Fase 2 wapens schieten van de vereniging (al dan niet onder begeleiding) maar nog niet met wapens die vallen onder Fase 3. Ben je precies 1 jaar of langer volwaardig lid dan mag je ook met de Fase 3 wapens schieten van de vereniging.

Onderstaande tabel is een simpel overzicht in de opbouw van de fasering voor het gebruik van verenigingswapens tijdens je lidmaatschap.

Fase 1Fase 2Fase 3
Aspirant lidXX
< 1 jaar lidXX 
> 1 jaar lidXXX

Schieten met privé wapens

Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.4_Circulaire.divisie2.4.6

Het tijdelijk en incidenteel in gebruik afstaan van privé-wapens tijdens een schietoefening of wedstrijd aan een medeschutter – die in het bezit is van een geldige KNSA-licentie of van een lidmaatschapsbewijs van een niet bij de KNSA aangesloten, maar wel door de KNSA gecertificeerde schietvereniging, of die in het bezit is van een wapenverlof of jachtakte – is toegestaan als dat geschiedt onder de volgende voorwaarden

……

d.Aan leden korter dan twee jaar in het bezit van een KNSA-licentie of die korter dan twee jaar lid zijn van een niet bij de KNSA aangesloten, maar wel door de KNSA gecertificeerde schietvereniging, mogen alleen de vuurwapens30 welke geschikt zijn voor de Olympische disciplines, de disciplines van de International Sport Shooting Federation en de disciplines van de Muzzle Loaders Associations International Committee, zoals opgenomen in bijlage C8, tijdelijk worden afgestaan.

De CWM maakt voor het gebruik van privé wapens in deze geen onderscheid tussen herintreders of leden die voor het eerst lid zijn van een schietvereniging. Wat ook opvalt is dat hier niet expliciet wordt gesproken over een volwaardig lidmaatschap enkel de term lid.

Onderstaande tabel heeft betrekking op de fasering van het gebruikt van privé wapens tijdens lidmaatschap.

Fase 1Fase 2Fase 3
Aspirant lidXX
< 2 jaar lidXX
> 2 jaar lidXXX

Verlof aanvraag herintreders

Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.8_Circulaire.divisie2.8.2

Indien een voormalige verlofhouder een aanvraag indient voor een nieuw verlof, kan deze verzoeken te bezien of een verlof kan worden verleend voor een ander vuurwapen dan normaal gesproken voor een nieuwe aanvrager zou gelden Deze overgangsmaatregel beoogt om de herintredende verlofhouder in de gelegenheid te stellen om zijn ‘oude’ schietsportdiscipline te beoefenen. Hierbij gelden nog de volgende uitgangspunten:

Voor de aanvrager geldt de bewijslast om het bestaan van de oude rechten aan te tonen.

Het bestuur van de schietvereniging dient, evenals reguliere aanvragen, zich er van te overtuigen dat de aanvrager beschikt over voldoende vaardigheid in de veilige omgang met vuurwapens en geeft daarover advies aan de korpschef.

Vrijgestelde wapens tellen niet mee voor het aantal toegestane wapens op een verlof.

Het beroep op de oude rechten moet toetsbaar zijn voor de korpschef.

Voor het doen van een beroep op oude rechten, moet de aanvrager voldoen aan het vereiste dat hij minimaal 1 jaar lid is van een schietsportvereniging en minimaal 18 schietbeurten in de afgelopen twaalf maanden bij een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging of door de KNTS gecertificeerde vereniging hebben verricht.

Het verlof kan voor het eerste jaar slechts geldig zijn voor één vuurwapen, zij het dat daar geen beperkingen aan gesteld worden, zoals dit wel geldt voor de reguliere nieuwe aanvragers.

Het beroep op oude rechten kan niet gedaan worden in die gevallen waarin het voormalige verlof werd ingetrokken door de korpschef, voor een van de intrekkingsgronden zoals genoemd in artikel 7, tweede lid, van de Wet wapens en munitie of een eerdere tussentijdse aanvraag voor een verlof werd geweigerd door de korpschef op basis van artikel 7, eerste lid van de Wet wapens en munitie.

Een herintreder heeft dus het geluk dat deze, mits hij kan bewijzen in het bezit te zijn geweest van een verlof, de fasering voor wat betreft het verlof overslaan. Wel ben je het eerste jaar beperkt tot maximaal 1 wapen op het verlof. Na een jaar in het bezit te zijn geweest van een verlof mag je natuurlijk wel tot het maximaal aantal wapens bijschrijven op je verlof.

Onderstaande fasering is van toepassing op het aanschaffen van wapens voor schutter die kunnen bewijzen dat zij voorheen in bezit zijn geweest van een verlof (herintreders):

Fase 1Fase 2Fase 3Aantal wapens
< 1 jaar verlofXX1
< 2 jaar verlofXXX5

Verlof aanvraag nieuwe leden

Onderstaande fasering is van toepassing op het aanschaffen van wapens voor schutter die niet eerst in bezit zijn geweest van een verlof:

Fase 1Fase 2Fase 3Aantal wapens
< 1 jaar verlofX  1
< 2 jaar verlofXX 5
> 3 jaar verlofXXX5

Er is echter één uitzondering. Als je na 2 jaar lidmaatschap voor het eerst je verlof aanvraagt mag je direct een fase 2 wapen aanschaffen. Zo hoef je dus niet eerst een fase 1 wapen aan te schaffen om in ieder geval een verlof te krijgen en pas een jaar later een fase 2 wapen aan te kunnen schaffen.

Vragen over fasering? Stel ze hieronder in de comment sectie.

Groet,

Sportschutter.

P.S. nog even dit: Vind je m’n artikelen leuk / nuttig om te lezen? Zou jij ook een kleine bijdrage willen leveren aan deze site? Zelfs een kleine donatie betekent heel veel voor mij en natuurlijk ook voor deze site! Hiermee kan ik meer reviews schrijven, het domein onderhouden en een klein beetje terug krijgen voor de diverse projecten die ik programmeer. Zou je een kleine donatie willen doen? Klik dan hier!

18 gedachten over “Fasering anno 2021, hoe zat het ook al weer?”

 1. Dank, een bijzonder nuttig artikel !.
  Een recente vraag kwam hierover net naar voren.
  In geval van een verlof, <2 lid, mag je 5 wapens bezitten van fase 1 of 2. Is er een limiet op het aantal fase-2 wapens in dat geval ?. Ik zou graag een 9mm en een 9mm wisselset bijschrijven. Zelf nam ik aan dat dat geen probleem was.

  1. Hi Patrick,

   Graag gedaan hoor! Al is er maar een die er wat aan heeft, dan heb ik het graag geschreven.
   Er is geen enkel limiet aan het aantal kalibers op je verlof. Dus als je vijf 9mm pistolen op je verlof wilt dan kan dit zonder probleem. Wisselset of volwaardig pistool…maakt niet uit.

   Als je nog andere vragen hebt… Ik hoor en beantwoord ze graag!

   Groet Sportschutter

 2. Dank, naar deze info was ik op zoek voor mijn vereniging. En ik was al bezig geweest, en mijn conclusie was dat zowel bij de Olympische disciplines als ook de disciplines van de International Sport Shooting Federation alleen maar klein kaliber wordt gebruikt, hopelijk werken de links: https://www.knsa.nl/media/1152/totaaloverzicht-knsa-gereglementeerde-disciplines.pdf (zoek op olympisch) en https://www.issf-sports.org/theissf/championships/olympic_games.ashx . Als ik jouw verhaal lees zie ik dus ergens de grotere kalibers over het hoofd?

 3. Ik zie helaas door de bomen het bos niet zo goed.

  Momenteel ben ik bijna 1 jaar (9 december 1 jaar) in bezit van verlof, Ik schiet nu iets meer dan 2 jaar kleiduiven. en dus ook 2 jaar KNSA lid
  Echter heeft mijn vrouw me gevraagd om samen eens op de lokale schietbaan te gaan kijken, buiten vind ze niks maar KKP pistool lijkt haar wel leuk.

  Als ik daar ook lid wordt mag ik dan een eigen wapen aanschaffen na een half jaar aspirant en een jaar lid of mag ik na veiligheidstraining een .22 of 9mm aanschaffen?

  BVD,

  Jasper

  1. Je bent al in bezit van een verlof tot voorhanden hebben.
   Je kan dan een ander wapen aanschaffen als de discipline past bij de vereniging waar je schiet.
   De KKP zal in dit geval dus aangevraagd per wm3 bij je nieuwe vereniging moeten worden en zij moeten ervoor tekenen. Dit kan je niet doen bij de kleiduiven vereniging omdat ze geen kkp schieten.
   Het ligt er nog wel even aan hoe je nieuwe vereniging er zelf mee omgaat. Het kan zomaar zijn dat ze zeggen dat je na de veiligheidscuraus nog even een paar maandjes moet wachten (bijvoorbeeld tot je geen aspirant meer bent bij die SV) voor je een wapen aan Kan vragen. Maar dat ligt nogmaals intern, in theorie kan je dus na lidmaatschap een wm3 voor een wapen aanvragen en laten ondertekenen bij die vereniging.

   1. Oké top, geen probleem natuurlijk als ze eerst willen weten of ik wel of niet als volwaardig lid door mag gaan. Je moet immers wel bij de vereniging passen natuurlijk.

    Bedankt, ik weet voldoende.

 4. Goedemorgen, ik lees niks over de volgende alinea’s mbt herintreders: Dit is voor de politie echter niet meer na te gaan voor verloven afgegeven vóór 2006, toen het Veronasysteem is ingevoerd. Dit betekent dat door aanvragers van een verlof geen beroep kan worden gedaan op eventuele rechten die dateren van vóór de invoering van Verona in 2006.
  Nou kan ik het zelf aantonen (ik heb nog schietboekjes/verloven/ KNSA pasjes en aftekenlijsten van 1988-1993. Hoe gaat men hier mee om?

  1. Het tonen van een oud verlof zou voldoende moeten zijn om bij KCT aan te tonen dat je herintreder bent.
   Ik ken meerdere personen die door het tonen hiervan vrijgesteld zijn van de fasering.

   Groet Sport Schutter

 5. Beste,

  Na 2 jaar lidmaatschap, waarvan inmiddels ook 1 jaar als bestuur, vraag ik mijn 1e verlof aan voor een .22 pistool. Hiervoor is alles duidelijk.
  Nu is mij recent ook gevraagd of ik 1 a 2 van onze verenigingswapens zou willen beheren via een verenigingsverlof. Hoe tellen deze wapens mee met het aantal dat ik mag thuis mag hebben ? Of zijn hier anders regels voor welke wij moeten onderzoeken ?

  1. Beste Mark,

   Voor wat ik weet telt het aantal niet mee voor wat je thuis mag hebben. Immers is er geen beperking op wat je mag stalken thuis maar enkel hoeveel je op verlof mag hebben. Dus stel je hebt 5 privé wapens en 2 wapens op je verenigingsverlof, dan mag je die 7 wapens thuis opbergen. Het zou anders heel lastig worden als je als trainer of verenigsverlofhouder 3 wapens vanaf de vereniginf meeneemt naar een wedstrijd voor schutters zonder eigen wapen en deze dan weer terug moet brengen om niet boven de 5 uit te komen. Je hebt vast wedstrijden die verder weg zijn dan een uur rijden. De kans dat op een avond de schietvereniging dan al dicht is, is vrij groot. Let wel. Je moet ze natuurlijk wel in je kluis kunnen opbergen, dus die moet groot genoeg zijn.

 6. Hoe zit het als je al langer 2 jaar lid bent van een KNSA vereniging (mijn geval 5 jaar)
  En je doet je eerste verlofaanvraag. Nu heb ik begrepen dat je een fase 2 wapen mag aanschaffen.
  Maar hoe zit het na je eerste verlofjaar? kom je dan in fase 3, en mag je na 1 jaar verlof een semi-automaat wapen aanschaffen, of moet je hier toch nog 2 verlofjaren op wachten?

  En om het nog moeilijker te maken, over fase 1 overslaan, moet je dan een fase 2 wapen aanschaffen, of mag dat ook met een fase 1 wapen?, ik heb namelijk een klein kaliber pistool.

  1. Ik heb zelf mijn huiswerk even gedaan, en het Circulaire wapens en munitie 2019 op na geslagen.
   Punt 2.4.4; “Beginnende sportschutters” zijn er 2 mogelijkheden.
   Mogelijkheid #1; minder dan 2 jaar lid van een KNSA vereniging ,1 vuurwapen niet semi-automatisch geweer en geschikt voor Olympische disciplines (ik neem aan .22lr)

   Mogelijkheid #2; Als je verlof verlengd en van de eerste punt #1 komt, mag je 5 vuurwapen, niet semi-automatisch geweer klein en groot kaliber.
   Of “die voor de eerste maal een vuurwapen aanvraagt en langer dan twee jaar lid is van een door de KNSA gecertificeerde vereniging” mag 1 vuurwapen, niet semi-automatisch geweer klein en groot kaliber.

   Ik val dus onder #2, en naar het volgende verlofjaar staan er geen uitzonderingen meer, en mag ik 5 wapens, en geen restricties meer, dus klein, groot kaliber en semi-automatisch geweren op mijn verlof hebben.

   Dus ik heb mijn vraag al beantwoord.

   1. Beste,

    Je was me net voor want ik was bezig met je vraag uit te zoeken. Tijdens de zoektocht kwam ik op de site van schietvereniging beemte broekland uit die een uitleg geeft over je vraag

    https://svbeemtebroekland.nl/fasensysteem/

    Zie hier voor het kopje Fasendoorloop zonder .22lr

    Antwoord hetzelfde. Na je verlof over te hebben geslagen mag je na de verlenging zonder restrictie verder.

    Groet sport schutter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *