De adviezen van de commissie WWM

Op 20 december ergens tussen 16.00u en 17.00u presenteerde de commissie Wet Wapens en Munitie haar adviesrapport aan de minister van Justitie en daarna is het rapport gepubliceerd. Een advies is een advies en is dus niet bindend maar kan natuurlijk wel worden overgenomen door het ministerie van Justitie. Wil je weten welke adviezen er onder andere afgegeven zijn? Lees dan hier verder.

Achtergrond

Een klein stukje achtergrond voor degene die het gemist hebben. Een tijd geleden werd al aangekondigd dat er een adviescommissie gevormd zou worden die eens scherp zou kijken naar de wet wapens en munitie. Op 7 februari 2022 is deze commissie samengesteld. Als je wilt lezen uit welke personen deze commissie bestaat kan je de samenstelling hier nalezen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-3320.html

Deze Commissie heeft als taak het maken van een probleem-inventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving. Op basis van deze probleem-inventarisatie mogen zij een advies uitbrengen over de mogelijkheden op welke wijze de Wet wapens en munitie en die onderliggende regelgeving gemoderniseerd kan worden.

De huidige wet wapens en munitie is al een tijd oud. Telkens als er een ander inzicht kwam werd hier een regeltje op aangepast, een paragraaf aan toegevoegd of verwijderd, etc. Telkens wordt er dus weer een stukje verbouwt. Nu is er dus besloten om de gehele WWM te moderniseren en daar is deze commissie voor in het leven geroepen. Meer over de achtergrond van dit rapport kan je lezen in hoofdstuk 1 van het rapport.

Een paar dagen voordat het rapport gepubliceerd werd heb ik contact gezocht met Rob Boom, één van de commissie leden. Hij kon mij vertellen hoe het rapport was opgebouwd en hoe deze het beste te lezen. Inhoudelijk kon hij natuurlijk nog geen mededelingen doen maar gelukkig was Rob zo vriendelijk om het rapport na publicatie wel zo snel mogelijk naar me op te sturen. Waarvoor nogmaals hartelijk dank Rob en natuurlijk ook voor het prettige gesprek!

Hoofdpunten uit het rapport

Het rapport bestaat uit 8 punten die ik hieronder heb neerzet (dus een directe kopie uit het rapport) als hoofdpunt. Verdere interessante punten uit het rapport volgen hierna.

 1. Veiligheid in ringen
  Betrek meer dan voorheen de partners in de wereld van de (legale) Wet wapens en munitie (hierna: Wwm) bij het creëren van veiligheid. Neem als overheid meer de regie, en leg de uitvoering en verantwoordelijkheid neer bij erkende en gecertificeerde organisaties. Geef die een meldplicht en houd daar als overheid stevig toezicht op.
 2. Verplicht lidmaatschap van een bij een erkende koepel aangesloten vereniging
  De commissie Wwm adviseert een strakke organisatie van het Wwm-veld: alleen schieten, verzamelen, handelen, airsoftsport beoefenen in het kader van een verplicht lidmaatschap van een vereniging of organisatie die is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende landelijke koepel.
 3. Nieuwe opzet van de Wwm
  In de nieuwe Wwm moet voor iedere gebruikersgroep het redelijk belang, de specifieke eisen en eventuele inperkingen op het vlak van grondrechten en privacy specifiek beschreven worden. Werk dat uit in één heldere nieuwe Regeling wapens en munitie, met per gebruikersgroep een afzonderlijke paragraaf. Beperk de werking van de Circulaire wapens en munitie tot instructie van de minister aan de uitvoering.
 4. Nieuwe definities.
  Het einde van de ‘sprekende gelijkenis’. Schrap het begrip sprekende gelijkenis volledig uit de wet, definieer (vuur)wapens specifiek en creëer daarmee duidelijkheid voor burgers, handhavers en rechters. Beperk het aantal categorieën waarin wapens worden ingedeeld tot drie, en zoek
  meer aansluiting bij Europese indelingen en begrippen.
 5. Eén wapenvergunning
  Schrap de begrippen verlof, akte, consent en ontheffing, en spreek over een wapenvergunning. Geef die uit in een vorm van een creditcard en vermeld op de achterkant waartoe iemand gerechtigd is, net zoals bij een rijbewijs.
 6. Verleng de geldigheidsduur van verloven en aktes tot 5 jaar
  Werk snel aan administratieve lastenverlichting. Zorg dat de politie continu mag screenen: maak dat wettelijk en op ICT-gebied in orde. Zorg dat besturen van verenigingen een meldplicht krijgen. En maak werk van de digitalisering van de ­Wwm-keten.
 7. Stop definitief met de e-screener
  De commissie adviseert om definitief te stoppen met de e-screener, de computergestuurde psychologische test voor een wapenvergunning. In plaats daarvan is het verstandiger om te investeren in continue screening, het invoeren van een meldplicht voor bestuurders van verenigingen, het actief bevragen van referenten en blijvende aandacht voor thuiscontroles.
 8. Bestrijd 3D-printen: stel voorbereidingshandelingen strafbaar
  Met het voortschrijden van de techniek zal 3D-printen van vuurwapens meer en meer een serieus probleem worden. De commissie adviseert om in de Wwm een specifieke strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen op te nemen en langs die weg dit gevaar aan te pakken.

Bron: Ringen rond de roos, 20-12-2022.

Andere voor de schietsport interessante punten.

Na de hoofdpunten wordt er meer de diepte ingegaan in dit rapport. Hoofdstuk 1 en 2 behandelen meer hoe de commissie te werk is gegaan en gaan daarin meer in over de probleemstelling. Dit is zeker het lezen waard maar gaat nu wat ver om ook hier neer te zetten.

Hoofdstuk 3 gaat vooral in op het opnieuw vormgeven van de WWM. Dat is zoals eerder aangegeven hard nodig en zo wordt voorgesteld om de opzet van de WWM te beperken en terug te gaan naar enkel een wet, regeling en circulaire. Daarnaast gaat het aantal categorieën waar wapens onder vallen van 4 naar 3. En dan komen we bij een aantal echt interessante punten.

De commissie stelt onder andere voor om de term “sprekende gelijkenis” te laten vervallen. Hieronder vallen op dit moment juist alle airsoftwapens. Deze zouden daarmee dus vrij komen en worden onder dezelfde categorie geplaatst als luchtdrukwapens. Onder dit kopje lees je ook dat de NABV dit natuurlijk geen goed idee vindt. Komen we later kort nog even op terug.

Geluidsdempers worden door de commissie geadviseerd om toe te staan voor de jacht en de schietsport. Dit omdat het zeker voor buiten banen een enorme geluidsreductie brengt.

Zware luchtbuksen zijn vaker in het nieuws geweest. (Waarom moet ik bij deze term altijd denken: zijn dat luchtbuksen die meer dan 20kg wegen?) Vooral negatief natuurlijk, want hoe kon het toch dat je deze vrij mag bezitten? Dat is toch enorm gevaarlijk? De commissie komt echter tot de conclusie dat er inmiddels heel veel van dit soort luchtdrukwapens in Nederland zijn en het aantal incidenten hiermee gewoon niet noemenswaardig zijn. Dus blijft dit in het advies ongemoeid.

In hoofdstuk 5 staan nog een paar interessante adviezen, hou de max van 10.000 stuks patronen in stand en jammer maar helaas voor degene die erop zaten te wachten…. het maximum aantal wapens voor jagers (6) en sportschutters (5) mag van de commissie blijven zoals het is. Ook adviseert de commissie om het wapenverlof anders vorm te geven naar een verlof op creditcard formaat en de geldigheid te verlengen naar 5 jaar.

Hoofdstuk 6 gaat vooral in op het nut van certificeren en verplichte lidmaatschap van een koepelorganisatie, hier zou ik aanraden om dit stuk zelf even te lezen. Hoe deze verplicht lidmaatschap verankerd gaat worden in de wet is eerder veel om te doen geweest aangezien dit in strijd was met de EVRM. Benieuwd hoe ze dit vorm gaan geven.

Wel wordt in dit hoofdstuk er duidelijk aangegeven dat er geen aanleiding is om voor lidmaatschap van een schietvereniging een minimumleeftijd in te stellen. Ook voor het schieten met vuurwapens bij de vereniging wordt niet aan een minimum leeftijd gebonden in het advies. Nog een interessant punt waar ik volledig achter sta is het definitief schrappen van e-screener. De commissie vindt het beter om juist meer tijd aan de middelen die er nu liggen te investeren en de bestuurders van schietverenigingen een meldplicht te geven wanneer er zorgen zijn om de psychologische toestand van een van haar leden. Dat laatste is dan wel naar mijn mening een grotere verantwoordelijkheid voor de schietverenigingen.

Hoofdstuk 7 geeft vooral aan dat 3D printen van wapens compleet verboden moet worden. Voor de sportschutter prettig maar niet erg interessant aangezien we nog geen discipline hebben 3D geprint pistool.

Hoofdstuk 8 Geeft aan dat er met 5 punten haast gemaakt moet worden om deze in ieder geval snel geregeld te krijgen. Dit zijn: het begrip overdragen anders definiëren, verlofduur verlengen, formaliseren van een continue screening, 3d printen van wapens tegengaan, meldplicht regelen.

Smet

Blijkbaar was er toch een partij die het niet helemaal eens was met de adviezen die gegeven worden in het rapport. Afgelopen week lekte de NABV (de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging) al dat zij niet achter de adviezen stonden rondom het beleid van airsoft. Ergens snap ik het ook want met deze adviezen stort een heel gedeelte van hun verdienmodel in elkaar.

In het adviesrapport komt dit ook naar voren en wordt zelfs geadviseerd om airsoft (net zoals in allerlei andere landen om ons heen) vrij te geven. Bezit van een airsoft wapen mag dan maar het uitoefenen van de sport moet dan weer een NABV aangelegenheid zijn. Zeg maar dag met je handje tegen je verdienmodel met verplichte lidmaatschap.

Dat ze van te voren lekken is niet echt netjes van deze vereniging. Hopelijk kunnen ze dit nog rechtzetten door te kijken hoe ze zichzelf anders kunnen organiseren.

Zie hier voor het volledige rapport: https://www.sport-schutter.nl/wp-content/uploads/2022/12/wp-1671564190223.pdf

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Een advies is natuurlijk een advies. Niets is zeker van wat hierboven beschreven staat dat het zonder enige aanpassing wordt overgenomen. Wel kan je met zekerheid zeggen dat grote delen hiervan terug zullen komen in de nieuwe wapenwet, ben je een beetje voorbereid op wat wellicht komen gaat.

Groet,

Sport schutter

P.S. nog even dit: Vind je m’n artikelen leuk / nuttig om te lezen? Zou jij ook een kleine bijdrage willen leveren aan deze site? Zelfs een kleine donatie betekent heel veel voor mij en natuurlijk ook voor deze site! Hiermee kan ik meer reviews schrijven, het domein onderhouden en een klein beetje terug krijgen voor de diverse projecten die ik programmeer. Zou je een kleine donatie willen doen? Klik dan hier!

6 gedachten over “De adviezen van de commissie WWM”

 1. Mooi verhaal en ik kan me vinden in een heel aantal punten van de commissie. Het stukje verplichte lidmaatschap is een lastige zoals je al aangaf. Persoonlijk treft me dat niet want ik schiet toch knsa wedstrijden maar de mensen van de Bunker hebben hier heel veel tijd en energie in moeten steken om de wet juist uitgevoerd te krijgen. Wat gaan we doen met die verenigingen? Dan zullen die ook een bond ofzo moeten oprichten….

  Had ook graag een wapen extra gehad maar dat was wel heel erg wensdenken geweest en gelukkig voor de jagers raken zij er ook geen 1 kwijt.

  Ik denk dat het iniedergeval niet zwaarder wordt als de adviezen worden opgevolgd en daar waren veel mensen bang voor. Minder discussies over wapens en minder vaak naar Arnhem zijn ook goed…. Hopelijk gaan ze er snel mee aan de bak.

 2. Mooi stukje tekst legt het goed en duidelijk uit.

  Mooi dat dit (eindelijk) gebeurd is, het is zoals vermeld maar wachten wat er daadwerkelijk ook gaat veranderen (ik reken nog even op niks gezien resultaten uit het verleden).
  Waar ik mij persoonlijk niet in kan vinden is , waarom jager 6 wapens , en een sportschutter 5?
  In mijn optiek zou het andersom moeten zijn zodat je aan meer disciplines kunt deelnemen, of trek het gelijk, ook het feit dat een jager meteen na halen examen alle kalibers mag aanschaffen en een sportschutter niet klopt niet, vuurwapen is vuurwapen, er zou toch duidelijkheid en eenheid komen??

  Ook het stukje airsof en de zwaardere luchtwapens (ik heb meerdere voorbeelden gezien van luchtwapens die op 100 mtr door een stalen doel heen schieten!!) die horen “gewoon” onder een vergunning te vallen.
  Hoewel er gerefereerd wordt dat er tot op heden weinig tot geen incidenten geweest zijn is in mijn ogen “de kop in het zand” politiek.
  Dan kun je de vuurwapens voor schietsport ook wel vrijgeven daar zijn ook geen incidenten (die paar daargelaten die door nalatigheid gebeurd zijn , wederom mijn mening).

  Vind het nog steeds meten met meerdere maten.

  Dan heb ik het nog niet gehad over “kostendekkende verhogingen” , dat wij bijdragen geen probleem, maar dragen de voetbalhooligans ook bij aan de kosten van ME en extra agenten??
  Of de voetbalclub???
  Nee beide niet, die betalen we allemaal via belasting.

  Ik wil echt niet overkomen als een azijn zeiker maar dit is inderdaad een goede stap in de goede richting maar zie nog meer ruimte voor verbetering.

  1. Ik ken iemand die heeft een jachtakte heeft , en 4 wapens heeft , en in geen 5 jaar 1schot gelost heeft , terwijl wij (sport schutters) toch minimaal 18 schietbeurten moeten hebben voor verlenging van het verlof ik heb daar op zichzelf geen moeite mee. Maar ik vind het wel raar.

 3. Helder stuk, dank voor de samenvatting en toelichting.
  Ook het rapport is goed leesbaar, maar ik heb het nog niet uit.

  En waar de verbeterpunten liggen, geven mijn collega-schutters mooi aan.

  Grtz. Wobke

 4. Ik kan helaas nergens lezen, als je in bezit bent van een Jachtakte, door Verenigingen verplicht wordt om KNSA afdracht te doen, onder vermelding: de vereniging krijgt niet verlenging en/of het certificaat van de KNSA.

  1. Hi Gerard,

   Deze snap ik niet helemaal. Als je vereniging lid is van de KNSA dan betaal je daar de KNSA afdracht voor. Als je met een jachtakte als gast schiet bij een vereniging betaal je enkel baangeld.
   Wordt je lid als jager bij een vereniging die geen KNSA lid is, dan betaal je deze afdracht ook niet.
   Of is dit niet helemaal wat je zoekt?

   Groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *