Het leed dat “Omgevingswet” heet.

Per 1 januari 2024 zal, zoals het er nu naar uit ziet, de nieuwe omgevingswet ingaan. Deze wet werd in 2016 door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangenomen en de invoering ervan is daarna talloze keren uitgesteld. In deze wet worden tientallen wetten en regels voor ruimtelijke ordening gebundeld en zou het zo dus makkelijker en duidelijker moeten maken. Herladers vallen per 1 januari 2024 ook onder deze Omgevingswet waardoor de huidige wettelijke bepalingen niet meer van toepassing zijn. In dit artikel een korte bloemlezing over de nieuwe wet, al zijn helaas een aantal gevallen nog niet helemaal duidelijk.

De afgelopen jaren zijn er al de nodige veranderingen geweest op het gebied van het bezit van kruit. Vroegâh… was een “verlof tot voorhanden hebben” genoeg om kruit aan te schaffen en kon je aan de slag om te herladen. Per 1 januari 2015 viel bezit van kruit onder de WECG en moesten we een erkenning voor het voorhanden hebben van kruit aanvragen. Een paar jaar lang zou je dit papiertje gratis en voor niks kunnen verkrijgen tot op een gegeven moment er ook leges voor betaald moesten worden. Daarover heb ik toen dit artikel geschreven: Herlaad nieuws: Leges voor erkenning WECG.

En nu zijn we bijna aanbeland in het volgende hoofdstuk. De invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024. De omgevingswet omvat ook het bezit van kruit en de afgelopen jaren bleek daar al uit dat het voor ons sportschutters nou niet echt lekker geregeld was. Dit komt onder andere doordat er in de omgevingswet geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen bedrijven en particulieren.

Wat zou er dan veranderen?

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet. Hoofdstuk 3 van het Bal bevat de aanwijzing van wat er onder de milieubelastende activiteit valt en wat vergunningplichtig is. Ook staat hier welke inhoudelijke regels gelden.

Het gaat in de wet en bij ons sportschutters om het opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1. Opslaan is inclusief bijbehorende handelingen zoals overslaan en laden en lossen. Voorbeelden van opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1 zijn:

  • munitie die voor de jacht of voor het sportschieten wordt gebruikt
  • zwart kruit en rookzwak kruit

In het hoofdstuk 3 staan dingen als veiligheidsafstanden waar je niet vrolijk van wordt. Je moet dan denken aan 8 meter veiligheidsafstand op de locatie waar je herlaad/kruit opslaat. Je zou dan alleen nog maar in een vrijstaand huis kunnen herladen. Sportschutters die in een rijtjeshuis of twee onder een kap woning wonen kunnen lastig van de buren eisen dat ze even 8 meter verderop verhuizen. Daarnaast moet er een brandcompartiment zijn met een deur die 60 minuten brandveilig is. Dat soort ellende, kortom… hier kunnen en/of willen de meeste sportschutters niet aan voldoen.

Los van alle eisen wordt er van degene die kruit opslaat een meldplicht gevraagd. Dit houdt dus in dat je met complete NAW gegevens gepubliceerd wordt in huis aan huis bladen. Niet iets waar een sportschutter op zit te wachten… Dat zou een mooi boodschappenlijstje worden voor mensen die je liever verre van je houdt.

Maar nu dan?

Het is eigenlijk bizar hoe stil het is omtrent dit onderwerp. Het laatste bericht dat nog enigszins positief was kwam van de KNSA begin oktober van dit jaar. Hier het complete artikel: Opslag kruit: positieve intentie bij Ministerie I&W voor uitzondering Hierin werd aangegeven dat er op dat moment op hoog niveau gesproken werd over het herinvoeren van de oude regeling waarin maximaal 3KG rookzwak en 1 KG zwartkruit in bezit kon worden gehouden door sportschutters maar dan nu met als enige ‘restrictie’ dat er dan gebruik gemaakt zou worden van de opslag van het kruit in een kruitkist. Hoe deze kruitkist er dan uit zou moeten zien staat beschreven in de brochure: Veilige opslag van kruit bij particulieren.

Dat wordt dus nog even naar de lokale bouwmarkt en een paar avondjes knutselen als de regeling er doorkomt. Maar voordat je nu meteen begint met timmeren van zo’n kruitkist… tot nu toe is nog helemaal niks zeker omdat het nog niet officieel is afgekondigd. Het klinkt in mijn ogen redelijk aannemelijk dat deze regeling erdoor komt maar dan moet deze nog wel op de juiste manier vastgelegd worden. 3 kilo nitro kruit is voor mij persoonlijk voldoende al weet ik dat er een aantal schutters zijn die liever wat ruimer in het kruit zouden willen zitten.

Waar ik me dan wel zorgen over maak is de laatste alinea in het bericht. Hierin wordt aangegeven dat er een voornemen is om het maximum aantal patronen wat je als sportschutter mag bezitten van 10.000 naar mogelijk 5.000 zou gaan. Ik gok zo dat als dit per 1 januari in zou gaan er nog veel meer sportschutters in de penarie komen. Wanneer je enkel .22LR of maar 1 kaliber verschiet zal het nog wel meevallen maar als ik naar mezelf kijk, ik heb diverse kalibers waarvoor ik ook nog eens herlaad. Dan valt op zich het aantal complete patronen misschien nog mee en zou ik net wel net niet op de 5.000 uitkomen, maar zodra ik slaghoedjes ga tellen dan ga ik zeker over de 5.000 heen. Niet zo verwonderlijk ook want meestal koop ik munitie, maar zeker slaghoedjes, in grotere aantallen om het aantal bezoekjes naar de wapenhandel wat te reduceren.

De reden van bovenstaand voornemen is buitengewoon criminaliserend. Vanuit sportschutters zou er namelijk munitie weglekken. Met andere woorden: Vanuit sportschutters zou er munitie het illegale circuit in worden gebracht. Met deze maatregel maak je elke sportschutter naar mijn mening schuldig aan deze veronderstelling. Ik ben dan ook heel benieuwd naar harde bewijzen dat dit structureel bij sportschutters op grote schaal zou gebeuren.

Nieuw voor mij is het onderschrift wat ik ontdekte op mijn nieuwe erkenning toen ik op mijn erkenning slaghoedjes liet bijschrijven tijdens de afgelopen verlenging. Blijkbaar hebben we binnenkort ook een overbrengingsvergunning nodig om explosieven van X naar thuis te brengen. Na een kort rondje google-en kom ik het volgende tegen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/explosieven-voor-civiel-gebruik. Zie onderaan de pagina punt 3. Hoe deze overbrengingsvergunning er precies uit gaat zien is mij nog niet bekend, ook de gemeente weet niet precies wat ze nodig hebben mocht dit per 1 januari van kracht zijn.

Het is te hopen dat er snel meer duidelijkheid komt over het overleg van opslag van kruit en het voornemen over de maximaal aantal patronen, de tijd begint te dringen want het is op het moment van schrijven nog maar 23 dagen voor 1 januari. En dat is inclusief de weekenden en de feestdagen.

Groet,

Sport schutter

P.S. nog even dit: Vind je m’n artikelen leuk / nuttig om te lezen? Zou jij ook een kleine bijdrage willen leveren aan deze site? Zelfs een kleine donatie betekent heel veel voor mij en natuurlijk ook voor deze site! Hiermee kan ik meer reviews schrijven, het domein onderhouden en een klein beetje terug krijgen voor de diverse projecten die ik programmeer. Zou je een kleine donatie willen doen? Klik dan hier!

One thought to “Het leed dat “Omgevingswet” heet.”

  1. Goed artikel,

    Denk wel als KCT e.e.a. Wil gaan handhaven, de sportschutter/-verlof/- erkenninhouder er van tevoren van op de hoogte moet zijn gebracht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *