Ingebrekestelling of niet?

We weten allemaal dat als je een wapen of wisselset koopt je daar het benodigde papierwerk voor moet invullen. Vervolgens laten ondertekenen bij het bestuur van je vereniging en daarna mag de hele handel op de post naar KCT. En dan begint het grote wachten…. Maar wat nou als je na 8 weken nog steeds niks van KCT gehoord of ontvangen hebt? Stuur je wel of geen ingebrekestelling? En zo ja wat levert je het dan op?

Op het moment van schrijven hoor ik veel schutters klagen over de lange doorlooptijd van diverse KCT regio’s. Maar één enkele regio schrijft bij in een paar dagen tot een week. Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk je papieren in huis hebben zodat je zo snel mogelijk je wapen of wisselset op kunt halen. Het is zo geregeld dat KCT officieel 8 weken de tijd heeft om je aanvraag te behandelen. Maar wat als deze 8 weken niet gehaald wordt?

Beslistermijn

De overheid moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over je aanvraag. Deze periode noemen we het beslistermijn. In ons geval ligt het beslistermijn vast in de wet. KCT moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken. De beslistermijn kan in de meeste gevallen éénmalig verlengd worden met maximaal 6 weken.
Let op! Dit moet gebeuren binnen de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken. De aanvrager wordt van de verlenging van de beslistermijn tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld.

De ingebrekestelling

Na het vervallen van het beslistermijn (met of zonder verlenging) kan je een ingebrekestelling sturen naar KCT. Dus voor alle duidelijkheid: na 8 weken zonder verlenging vanaf de start van de aanvraag OF na 14 weken met verlenging vanaf de start van de aanvraag. Hiermee geef je aan dat de maximale beslistermijn is verstreken en dat je een uitspraak verlangt.

Procedure

Het in gebreke stellen stelt niet veel voor en is eenvoudig.
De ingebrekestelling kan je hier vinden:
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-1384c6e2-b48a-4293-ae4e-3e0930c6ede7/pdf

Print deze uit, vul de gevraagde gegevens in en stuur deze per post naar de afdeling KCT. De overheid heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. 

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen:

 • € 23 per dag voor de eerste 2 weken;
 • € 35 per dag voor de volgende 2 weken;
 • € 45 per dag voor de overige dagen.

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442.

Bovenstaande staat beschreven op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/beslissing-aanvraag-bezwaar-te-laat

Je krijgt dan uiterlijk 2 weken nadat de beslissing is gevallen een berekening van de verschuldigde dwangsom binnen. Eventueel kan je hier beroep tegen aantekenen maar je kan er geen nieuwe dwangsom voor sturen aangezien het een aanvraag is. Binnen 6 weken wordt deze dwangsom dan aan de aanvrager voldaan.
Zie hiervoor ook de Circulaire dwangsom:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042026/2019-03-01#Circulaire.divisie1_Circulaire.divisie1.1

Afwegingen

Ondertussen heb ik al tal van redenen gehoord over het wel of niet versturen van een ingebrekestelling. Eerlijk is eerlijk, tot nu toe was ik ook terughoudend met het sturen hiervan maar, als we dan toch eerlijk zijn, ik heb het ook nog niet hoeven te gebruiken. Tot nu toe is mijn langste wachttijd iets van een week of 3-4 geweest. De voornaamste reden die ik hoor is dat schutters denken dat als ze een ingebrekestelling sturen ze verwachten dat ze in de toekomst tegengewerkt worden. Dit is niet waar, uit diverse hoeken heb ik vernomen dat schutters die een ingebrekestelling gestuurd hebben in het verleden geen andere omgang hebben met KCT medewerkers nadat dan voordat ze deze ingebrekestelling verstuurd hebben.

Weer andere hoor ik zeggen “Ach, ze hebben het druk.. het komt wel”. Dat klopt, je nieuwe bijlage komt vanzelf een keer…. ooit. Maar stel je hebt een wapen gekocht en deze ligt in bewaring (stalling) bij de wapenhandel. Dit kost je maandelijks geld. Hoe langer het duurt hoe meer geld het je kost terwijl daar een maximum aan moet zitten van 8 weken doorlooptijd (mits uitgesteld). Ik heb recent zelfs iemand gehoord die 4 maanden heeft gewacht op een bijschrijving.

De meest vreemde reden die ik heb gehoord om geen ingebrekestelling te sturen was iets in de trend van “Ach, schietsport is maar een hobby”. Deze deed wel even mijn wenkbrauwen fronzen. Ja klopt, het is een hobby… maar je legt er wel elk jaar weer flink wat geld voor neer in de vorm van leges. Werd er niet ooit eens gezegd dat de leges voor het bijschrijven, aanvragen of verlengen van het verlof kostendekkend moest zijn? AHA! Dan mag je ook verwachten dat voor dat geld de beslistermijnen gehaald worden.

Een reden om juist wel een brief de kant van KCT op te sturen is dat je hiermee aankaart dat er een beslistermijn wordt overschreden. Als dat eenmalig gebeurt zal de korpsleiding daar niet zo veel mee doen. Maar wat als (veel) meer schutters hier gebruik van maken? In dat geval zal er iets moeten veranderen bij de betreffende afdeling KCT om de beslistermijnen wel te halen. Het kaart dus ook een breder probleem aan.

Als bovenstaande nog steeds kunt accepteren en geen ingebrekestelling wil sturen, bedenk je dan dat aan de andere kant er voor jou geen mogelijkheid is om uit te stellen. In het geval van verlofverlenging moet je ook je gegevens aanleveren. Je kan dan niet aangeven dat je WM32 formulier of pasfoto pas over 4 weken komt want je hebt er nog geen tijd voor gehad. Niet (op tijd) voldoen aan de regels is inleveren verlof.

Afspraken en termijnen zijn er voor beide partijen. Wanneer een partij (schutter of overheid) daar niet aan voldoet mag je daar best werk van maken.

En wat zou ik zelf doen?

Op dit moment wacht ik ook 7 weken op een bijschrijving en heb ik nog geen officiële verlenging van het beslistermijn ontvangen. Kortom, over één week gaat er een brief de deur uit mits ik mijn nieuwe bijlage en WM2 mag ontvangen voor die tijd of ik een officiële verlenging binnenkrijg.

Ik ben benieuwd. Heb jij al eens gebruik gemaakt van de ingebrekestelling of sta je op het punt er eentje te sturen? Of zou/ga je helemaal geen ingebrekestelling sturen? Reacties kunnen in de comments!

Groet,

Sportschutter.

P.S. nog even dit: Vind je m’n artikelen leuk / nuttig om te lezen? Zou jij ook een kleine bijdrage willen leveren aan deze site? Zelfs een kleine donatie betekent heel veel voor mij en natuurlijk ook voor deze site! Hiermee kan ik meer reviews schrijven, het domein onderhouden en een klein beetje terug krijgen voor de diverse projecten die ik programmeer. Zou je een kleine donatie willen doen? Klik dan hier!

6 gedachten over “Ingebrekestelling of niet?”

  1. Hi Peter,

   Dit termijn is overheidsbreed en staat dus niet in de wet – of circulaire wapens en munitie.
   Bekijk de link in mijn artikel maar eens, volgens mij stond daar een verwijzing naar de wet als ik me niet vergis.

   Groet Sport schutter

   1. Dat is niet geheel juist.

    Onder art. 1.4.2.1. Verlening en verlenging (CWM staat het volgende)
    Na ontvangst van het advies van de korpschef en/of Douane/CDIU vindt de beoordeling van het verzoek plaats. De aanvraag wordt in principe binnen een termijn van dertien weken afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met zes weken worden verlengd.

    Kort samengevat hebben ze in totaal 19 weken de tijd om een aanvraag te beoordelen.

    1. Beste,

     Je citeert uit het artikel dat gaat over de ontheffing, het is namelijk een sub artikel van artikel 1.4.2. Dit is een ander verzoek dan de verlening of verlenging van een verlof tot voorhanden hebben.
     Dus ja, het klopt als je een ontheffing hebt aangevraagd ze er maximaal met verlenging 19 weken over mogen doen maar voor een verlof geld het normale termijn van 8 weken met eventueel uitstel van 8 weken.

     Groet Sport Schutter

 1. Tot heden nog nooit over hoeven nadenken. Utrecht is een regio die zover ik hoor eigenlijk altijd snel geregeld heeft.

 2. Gelukkig hier in het noord oosten niet veel problemen. Vaak wordt digitaal aanleveren gevraagd, waardoor alles zeer vlot verloopt.
  Gr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *